wtorek, 1 grudnia 2015

Człowiek pracuje, świat się nie leni...Bibliografia przedmiotowa do twórczości Andrzeja Pańty
(wybrani autorzy)

Jerzy Pluta: Życie na białym papierze. „Odra” 1978/4
Janusz Leppek: By pióro nie spało. „Radar” 1978/6
Andrzej K. Waśkiewicz: Debiuty poetyckie 1977. Antologia. W: „Debiuty poetyckie ’77”. Warszawa 1978
Bolesław Niezgoda: Andrzej Pańta laureatem nagrody im. Tadeusza Peipera. „Nasze problemy” 1979/42
Tadeusz Złotorzycki: Oryginalność i sztampa. „Nowe książki” 1980/22
Marek Pytasz: Kaleki alfabet Andrzeja Pańty. „Poglądy” 1981/19
Stanisław Muc: Świat dla poety jest chaosem. „Radar” 1983/9
Stanisław Piskor: Nałóg poetycki. „Tak i Nie” 1984/26
Stanisław Muc: Chorałki i rozmowy z Panem. „Radar” 1984/41
Emil Biela: Chorałki i rozmowy. „Tygodnik Kulturalny” 1984/44
Krzysztof Kuczkowski: Duchowy dowód osobisty. „Okolice” 1984/12-12
Marian Kisiel: Zwyczajnie? A właśnie, że nie… „Poezja” 1985/4
(wkr) Bić i kazać się zastanawiać. “Kultura” 1985/8
Marian Kisiel: Przewrotny transcendentalizm. „Radar” 1986/20
Maciej M. Szczawiński: Brzuchem do słońca. „Tak i Nie” 1986/36
Tadeusz Złotorzycki: Wieczna przewrotność wróżek. „Nowe Książki” 1986/12
Ryszard Bednarczyk: Andrzej Pańta: Wiek gladiatorów. „Tak i Nie” 1987/21
Horst Bienek: Reise in die Kindheit. München 1988
Or. [Mieczysław Orski]: Małe recenzje. — Andrzej Pańta: Brzuchem do słońca. Galeria Autorska Jacka Solińskiego i Jana Kaji. Bydgoszcz 1986, s. 40. Horst Bienek: Czas po temu. Wiersze wybrane. Przełożył Andrzej Pańta. Bydgoszcz 1987, s. 44. „Odra” 1988/6
Jan Korpys: Wzajemności. „Regiony“ 1989/3
Andrzej Lazarowicz: W świecie chaos i w nas. „Słowo Powszechne” 1989/131
Andrzej Burzyński: Pars pro toto — Część za całość? „Biuletyn Związku Górnośląskiego” 1990/2
Marian Kisiel: Poeci na Śląsku: Andrzej Pańta. „Górnośląski Diariusz Kulturalny” 1994/1-2
Marian Szałecki: Tłumacz – Jacob Boehme – Andrzej Pańta w Zgorzelcu. „Kurier” 1995/8
Marianna Bocian: O tragedii ocalającej całego człowieka. „Opcje” 1995/1-2
Jerzy Suchanek: Napaść wspomnień. „Gliwicki Magazyn Kulturalny”. Kwiecień 1995
Bożena Budzińska: Magicznym okiem. “Akant” 2000/4.
Krzysztof Karwat: Bienek dwa razy. „Dziennik Zachodni” 2001/200
Jerzy Pluta: Eseje Horsta Bienka. „Przecinek” 2001/12
Krzysztof Karwat: Inna twarz Bienka. „Dziennik Zachodni” 2001/170
 


Rozmowy / Gespräche / Interviews

Czerpanie z dna (Abgrundu). Z jednym z najbardziej interesujących i fascynujących poetów — Andrzejem Pańtą rozmawia Bogusław Sławomirski. „Gwarek” 1989/13.
Raj utracony. Edward Szopa: Rozmowa z Andrzejem Pańtą. „Życie” (Bytom). 1992/23.
Dialektyka kosmosu. Z Andrzejem Pańtą rozmawia Józef Górdziałek. „Opcje” 1995/1-2. Także w: http://www.mpolska24.pl/post/587/dialektyka-kosmosu
Język, w jakim piszę i jaki mnie pisze. Jerzy Pluta: Rozmowa emailowa z Andrzejem Pańtą, poetą i tłumaczem w autorskim piśmie „Przecinek” 2001/11. Także w: http://blog-n-roll.pl/en/node/121674#.VmsHrmvr7eE
Prawo i bezprawie. Z Andrzejem Pańtą rozmawiała Bożena Budzińska. W: http://www.mpolska24.pl/post/3196/prawo-i-bezprawie
 Almanachy, antologie, redakcje i drobniejsze tłumaczenia

Młody Śląsk Literacki. Almanach poezji i prozy. Pod redakcją J. Górdziałka, F. Netza i E. Zymana. Wydaw. "Śląsk”. Katowice 1975
Debiuty poetyckie ’77. Antologia. Pod red. A. K. Waśkiewicza. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1978
Mojemu miastu. Katalog poetycko-fotograficzny. Jastrzębie Zdrój 1982
Leopold Buczkowski, Na nowo i poniekąd inaczej. Fragmenty prozy żywej. Rysunki. Wypowiedzi: H. Bereza, A. Falkiewicz, M. Głowiński, A. Pańta, S. Piskor, J. Pluta, Z. Trziszka. Galeria Autorska J. Kaji i J. Solińskiego. Bydgoszcz 1985
Bruniana. Wiersze, rysunki, wypowiedzi [m. in. P. Müldner-Nieckowski, A. Pańta]. W opr. J. Pluty i J. Solińskiego. Galeria Autorska J. Kaji i J. Solińskiego. Bydgoszcz 1985
Poeta jest jak dziecko. Nowe Roczniki. Antologia. Redakcja: Z. Jerzyna, M. Chrzanowski i in. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1987
Nowe Jeruzalem. Mistyka – Herezja – Nawiedzenia. [Tł. J. Böhmego, F. v. Baadera, R. Pietscha, F. W. v. Schellinga. Biblioteka “Metafory”. Bydgoszcz 1995
Bytom. Antologia Twórczości Literackiej 1945 – 1995. Pod red. R. Lewandowskiego, A. Kwaśniewskiego. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Bytom 1996
Arno Surminski, Jokehnen, czyli jak długo jedzie się z Prus Wschodnich do Niemiec. Tłum. W: Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka. Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Olsztyn 1999
Lyrik nach Auschwitz. Hrsg. von Adam A. Zych und Dorothea Müller-Ott. [Tłumaczenia wierszy Adama Szypera, Zbigniewa Zamachowskiego i Adama A. Zycha na niemiecki]. Verlag Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau. Oświęcim 2001
Agnieszka Wesołowska, Dwuznaczny. Wiersze. [Tł. na niemiecki, jako Andi Painta]. „Książnica Pomorska”. Szczecin 2000.
Żywe oczy wiersza. Antologia poetów Środkowego Nadodrza i gości Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze. Wyb. i oprac. J. Pytel, Cz. Sobkowiak. Wydaw. „Organon”. Zielona Góra 2001
Sabina Sikora, Rozbitkowie szukający ocalenia. Red., projekt okładki A. Pańta. Wydaw. „Unia”. Katowice 2002
Chwile obecności. Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego: 1979 – 2004. [M. in. wiersze A. Pańty i jego tłumaczenia poezji H. Bienka. „Galeria Autorska”. Bydgoszcz 2004
Jerzy Narbut, Wyrzucony na brzeg życia. Wspomnienia. Oprac., projekt okładki A. Pańta. Wydaw. „Unia”. Katowice 2005
Włodzimierz Paźniewski, Karawele na wietrze. Oprac., projekt okładki A. Pańta. Wydaw. „Unia”, Katowice 2005
Łabuź. Prowincjonalny Okazjonalnik Literacki — Ostatni. Praca zbiorowa. Wypowiedzi o Leonie Zdanowiczu. Pod red. A. Wesołowskiej, L. Cwynara, B. Zdanowicza. Wydaw. „Jerzy Mechliński – Księgarnia Współczesna – Łobez”. Łobez 2010

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz